NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation

Är du en ledare som vill gå mot en agil organisation? Då är Management 3.0 rätt kurs för dig. Kursen ger dig en teoretisk och praktisk förståelse för hur den agila organisationen skapar värden.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Management 3.0 ger dig verktyg och en enkel struktur att arbeta efter som stöder utvecklandet av en agil organisation. Du får en förståelse för hur den agila organisationen skapar värden och den teori som förklarar varför. Vi går igenom exempel, spel och verktyg för att praktiskt kunna arbeta som värdeskapade ledare i en agil organisation.

Sammanfattning

Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden.
I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket lite att ta fasta på.
När agil utveckling införs har det, framförallt i lite större organisationer, visat sig att ett ensidigt fokus på teamen kan skapa strukturella och ledningsmässiga låsningar. Problemet är att agil utveckling förutsätter ett nytt sätt att leda. Chefer, projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner behöver både ny kunskap och nya verktyg för att skapa rätt förutsättningar för teamen!
Management 3.0 - Att leda i en agil organisation är en kurs som handlar om Agile Management. Kursen baseras på boken Management 3.0 av Jurgen Appelo och under två dagar får du både en förståelse för teorin bakom agil utveckling, dess utmaningar och ett antal praktiska verktyg och synsätt som hjälper dig att utveckla din agila organisation.
Management 3.0 vänder sig till chefer och ledare som verkar i, eller vill verka i, en agil organisation. Det vill säga formella, informella ledare och nyckelpersoner, produktledare, product owners, projektledare, scrum masters och coacher som arbetar i IT- och produktorganisationer.

Agil utveckling, vad är det?

 • Introduktion – vad är det och hur fungerar det?
 • Hur ser det ut historiskta
 • Vilka varianter finns det?
 • Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling

Teorin bakom agil utveckling

 • Varför fungerar Agil utveckling?
 • Komplexitetsteori och systemtänkande –teoribildningen bakom den agila modellen
 • Varför fungerar traditionellt hierarkiskt och linjärt tänkande så dåligt?

Att skapa energi och motivation

 • Inre och yttre motivation
 • Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar

Självorganisering

 • Förutsättningar för självorganisering
 • Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende
 • Utmaningar
 • Tekniker för distribuerad kontroll

Ramar och gränser

 • Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
 • Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning

Att utveckla kompetens

 • Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetenseutvecklingen?
 • Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?

Att bygga struktur

 • Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
 • Hur balansera generalisering och specialisering?
 • Funktionell vs. tvärfunktionell

Förändringsledning

 • Ständig förbättring
 • Fyra aspekter på förändringsledning

Sammanfattning och avslutning

 • Tips inför framtiden
För var och en av de åtta ämnen som behandlas finns minst ett spel eller annan övning där vi praktiserar de idéer som presenteras under kursen.
Ingen praktisk erfarenhet av agila metoder är nödvändig. Viss bekantskap med de agila principerna kan dock vara användbar.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega