NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Proaktiv Systemförvaltning

Att vara proaktiv innebär att ligga steget före, att hänga med i förändringarna som sker runt omkring dig och att inte bli ett offer för omständigheterna.

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen Proaktiv Systemförvaltning kommer du ha verktyg för att, med befintliga resurser, driva en mer proaktiv systemförvaltning med särskilt fokus på en mer agil aktivitetsplanering, styrning, visualisering, förankring, ledning samt prioritering. Förändringen börjar med dig.

Sammanfattning

Under kursen Proaktiv Systemförvaltning lär du dig att utveckla ditt förvaltningsarbete och din förvaltningsmodell så att du kan applicera den efter omvärldens krav på att hantera ständiga förändringar eller vid effektivisering av en befintlig organisation.
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel. Som kursdeltagare får du veta hur du kan använda den eller de vanligaste modellerna för att arbeta mer proaktivt i din förvaltning. Lärarna till denna kurs har stor erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning och har hjälpt många företag att effektivisera arbetet och även varit med att utveckla en av de mer kända förvaltningsmodellerna på marknaden.
Proaktiv Systemförvaltning vänder sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta med förvaltning av IT-system, oavsett om du befinner dig på beställar- eller leverantörssidan, av egenutvecklade eller paketerade system.

Förutsättningar för att arbeta proaktivt

  • Medvetenhet och förståelse om att olika typer av förvaltning hanteras på olika sätt
  • Avgör och definiera vad som ska förvaltas

Förvaltningsplanen i en agil värld

  • Med ökade krav på flexibilitet hur kan man förena det traditionella linjära arbetssätten inom systemförvaltning till att jobba mer agilt.
  • Hur hanterar vi den agila förvaltningsplanen och hur styr vi förvaltningsarbetet.

Organisering

  • Hur skall vi organisera oss för att effektivt kunna arbeta i en modern och proaktiv förvaltningsverksamhet

Förvaltnings och utvecklingsmetoder

  • Hur kan man använda befintliga och vedertagna modeller och utvecklingsmetoder i det proaktiva arbetet.
  • Hur hanterar vi förvaltningsobjektet eller det förvaltade systemet ur ett livscykelperspektiv, "from the cradle to the grave".

Planering, styrning och uppföljning i hela livscykeln

  • Hur styr vi och optimerar förvaltningen genom hela livscykeln och med hänsyn till omvärldens krav på att hantera ständiga förändringar

Utveckling, förvaltningsstyrning och drift

Förvaltning och utveckling i systemet livscykel

Kvalitetssäkring

Proaktiv Systemförvaltning innehåller övningar där du själv eller i par med andra deltagare får öva på och diskutera de ingående avsnitten. Det kan till exempel innebära granskning av, och diskussion kring, riktiga fall samt framtagande av enklare exempel utifrån givna uppgifter.
Du bör ha erfarenheter av Systemförvaltning motsvarande kursen "Systemförvaltning i praktiken".

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?