NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Event Storming - Introduktion

Efter kursen Event Storming vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. 5 stycken 12 månaders licenser av onlineverktyget Qlerify ingår i kursavgiften.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur du kan tillämpa workshop-metodiken Event Storming samt förståelse för varför Event Storming har blivit ett så populärt tillvägagångssätt för att lösa komplexa organisationsproblem, hitta flaskhalsar och kravinsamla inför IT-projekt. Efter kursen vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. Du får verktyg för att kunna agera workshopledare för de tre olika nivåerna av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design.

Sammanfattning

Event Storming är en kraftfull workshop-metodik som snabbt gör det möjligt att 1) lösa komplexa organisationsproblem över avdelningsgränser, 2) tillsammans hitta och åtgärda flaskhalsar, 3) kravinsamla till IT-projekt. Med Event Storming får man ofta alla dessa tre resultat samtidigt även om man bara är ute efter ett av dem.
Under kursen går vi igenom varför metodiken fungerar, när den bör användas och hur den går till. Vi förklarar de viktigaste skillnaderna mellan de tre olika nivåerna Big Picture, Process Modelling och Software Design och beskriver innebörden av deras grundläggande begrepp och termer. Innehållet syftar till att ge dig praktiska verktyg för att kunna leda workshops och nå bästa möjliga resultat.
Stor vikt läggs vid praktiska övningar och under kursens gång diskuterar vi hur man som workshopledare undviker de vanligaste fällorna och hur man behåller gruppens fokus på de mest relevanta problemen som behöver lösas. Kursen innehåller också en verktygslåda för Event Storming bestående av ett antal principer som gör det möjligt för dig att anpassa metodiken efter situation och även skapa dina egna varianter av Event Storming.
I kursavgiften för varje deltagare ingår 5 stycken 12 mån licenser av onlineverktyget Qlerify.
Event Storming riktar sig till alla som är intresserade av att facilitera, leda eller delta i workshops inom organisationsutveckling, processutveckling, kravhantering eller mjukvarudesign. Kursens innehåll lämpar sig oavsett om du arbetar på produkt- eller tjänsteföretag, privat- eller offentlig sektor. Exempel på roller kursen passar bra för är: workshopledare, kravanalytiker, verksamhetsarkitekter, systemarkitekter, agila coacher, affärsanalytiker, projektledare, Scrum Masters, produktägare, systemutvecklare.

Vilka problem löser Event Storming?

Varför lider så många av dagens organisationer och IT-projekt av dessa problem?

Historien bakom Event Storming

Varför fungerar Event Storming?

När bör man använda metodiken?

Genomgång av de grundläggande begreppen

Hur man leder en Big Picture workshop inklusive praktisering med ett scenario från verkligheten

Hur man leder en Process Modelling workshop inklusive praktisering med ett scenario från verkligheten

Hur man leder en Software Design workshop inklusive praktisering med ett scenario från verkligheten

Hur kan man skapa sin egen variant av Event Storming?

Vanliga fallgropar och tips

Hur kan man genomföra Event Storming på distans?

Hur kan vi kombinera Event Storming med andra metoder och verktyg såsom:

  • User Story Mapping och Scrum
  • The 7 Ws (Why, Who, What, etc.)
  • BEAM (Business Event Analysis & Modeling)
  • BPM (Business Process Modelling)
Under kursen kommer vi att praktisera Event Storming på de tre nivåerna Big Picture, Process Modelling, Software Design genom att skapa visuella modeller med tre verklighetstrogna scenarier.

Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega