startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Från Krav till System 2019

Välkommen till konferensen
Från Krav till System 2019

Quality Hotel Globe, Stockholm,
22-23 oktober 2019

Årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för trettonde året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Programarbetet pågår och beräknas vara klart i september.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet krav och kravhantering av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vi kan utlova rikligt med inspiration och nytänk under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 22 okt 2019


09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Chris Hofstetter, ÅF

10.30
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Nils Pålsson, IBM

11.15 Kaffepaus

11.45
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Martin Hidefjäll, Aptly

12.30 Lunch

13.30
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Agneta Lindblom, KravXperts

14.15
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Sara Thorén, AFA Försäkring & Andreas Fransson. AddQ

14.45 Kaffepaus

15.15
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Anna Källman, Boost Competence

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 23 okt 2019


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Kris Wnuk, BTH

10.00 Kaffepaus

10.20
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Anette Lovas & Pernilla Zetterberg, Frontit

11.00
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Greger Klockare, IT-huset

11.45 Lunch

12.45
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Maria Izzo, iZettle

13.30
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Johan Göthe, Evry

14.15 Kaffepaus

14.45
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Tobias Löfstrand, IT-huset

15.25
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkl 3
 • punkt 4
Ronn Elfors Lipsker, Addq

15.55 Konferensen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 11:15 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från Krav till System via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 10950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Chris Hofstetter, ÅF
Chris är specialist på kravhantering och granskning. Han har många års erfarenhet från systemutveckling och förvaltning av IT-system. Han kombinerar utbildningar med mentorskap och konsultuppdrag för att ständigt vidareutveckla sin erfarenhet.

Nils Pålsson, IBM
Nils har de senaste 15 åren arbetat med Kravhantering hos en mängd kunder som specialiserat sig på design och utveckling av stora mjukvaru- och hårdvaruplattformar. Nils har bland annat arbetat i Storbritannien med krav inom flyg- och försvarsindustrin byggnadsflygplan, flygplanbärare och helikoptrar. I Sverige har Nils varit involverad i ett bredare utbud av projekt, bland annat Automotive, Infrastructure, telekommunikation och med teknik.

Martin Hidefjäll, Aptly
Martin Hidefjäll är en erfaren konsult, företagsledare och författare som arbetat med process- och informationsmodellering ur ett IT-perspektiv i drygt 25 år. Martin är grundare och VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.

Agneta Lindblom, KravXperts
Agneta Lindblom har mer än 20 års erfarenhet av IT-utveckling. De områden som Agneta brinner för är verksamhetsutveckling, agilt kravarbete och projektledning. Dessa kompetenser gör att vi vanligtvis ser Agneta i rollen kravledare, projektledare eller utbildare. Agneta är en av författarna av boken Agil Kravexpert – agilt och krav i praktiken.

Sara Thorén, AFA Försäkring
text kommer text kommer

Andreas Fransson, AddQ
text kommer text kommer

Anna Källman, Boost Competence
text kommer text kommertext kommer text kommer

Kris Wnuk, BTH
Kris Wnuk är en associate professor på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) och jobbar med kravhantering, innovation och produktledning. Han leder forskning inom kravhantering och produktledning baserad på användningsdata inom olika företag i Sverige.

Anette Lovas, Frontit
Anette har arbetat med user experience /användbarhet i mer tio år inom digitala kanaler. Hon arbetar främst med att ta fram digitala koncept som ger mest nytta för verksamhet och för användare. Anette har under de senaste åren även engagerat sig i att arbeta fram metoder för att kunna arbeta med User Experience i agila projekt.

Pernilla Zetterberg, Frontit
Pernilla har en bakgrund inom användarcentrerad design och har under åren kompletterat denna med strategi- och förändringsarbete. Hon har arbetat med att bygga upp verksamheter samt drivit större projekt- och förändringsuppdrag med fokus på förbättrad kundupplevelse, förbättrat tvärfunktionellt samarbete och ökad effektivitet. Pernilla brinner för kund- och användarupplevelsen kombinerat med de möjligheter som skapas med den allt snabbare digitala utvecklingen. Hon håller regelbundet inspirationsföreläsningar och utbildningar inom organisation- och ledarskap samt inom UX/Service design.”

Greger Klockare, IT-huset
Greger Klockare jobbar hos IT-HUSET som strategisk arkitekt. Greger har 25 år i branschen och han har de senaste 5 åren fokuserat på dagens systemkrav i en digitaliserad värld och mött upp med dessa krav med moderna arkitekturer och lösningar. Greger ansvarar för att utbilda IT-HUSETS konsulter inom arkitektur och molnarkitektur. Greger har arbetat som lösningsarkitekt och integrationsarkitekt bl.a. hos Skandia och Polisen

Maria Izzo, iZettle
Maria leder Automation-teamet på iZettle med uppdraget att bidra till skalbar operativ tillväxt genom att leverera innovativa arbetssätt och utrusta medarbetare med verktyg, så alla trivs i sina roller. Maria inspireras av att förenkla och förnya. Hennes huvudsyfte är att göra operativa processer enklare, så att människor kan fokusera på vad som är mest betydelsefullt på jobbet och minska den tid som spenderas på överflödiga, onödiga uppgifter.

Johan Göthe, Evry
Johan har 20 års erfarenhet av systemutveckling med huvudsaklig inriktning på kravområdet och har jobbat många år i det team på EVRY som tagit fram systemutvecklingsmetoden Flow Centred Development. Han brinner för denna metod som säkerställer rak och tydlig kommunikation mellan beställare och leverantör av IT-tjänster och inte minst kommunikationen inom de agila teamen.

Tobias Löfstrand, IT-huset
Tobias Löfstrand är en erfaren utvecklare med en särskild passion för användargränssnitt och UX. Han har de senaste åren framför allt fokuserat på utveckling för mobila enheter, men innan dess har han jobbat många år med system- och webbutveckling på bl.a. Java-plattformen, med roller såsom lösnings-/systemarkitekt, lead developer mfl. Sedan 2018 jobbar Tobias på IT-Huset, där han förutom att jobba som konsult inom mobilutveckling även jobbar med att hålla utbildningar och tala på kundworkshops och konferenser. Under sina snart två decennier i IT-branschen har Tobias bl.a. jobbat med kunder som Telenor, Nasdaq, H&M, Riksdagsförvaltningen, DNB mfl.

Ronn Elfors Lipsker, Addq
De senaste 18 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning, Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI’ konferenser.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss