NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Effektiv utveckling av regler och begrepp

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du en gedigen kunskap om vad begrepp och regler innebär, så att du på ett bättre sätt kan analysera dessa. Du har fått lära dig och provat på att formulera regler på vanlig svenska som leder till att de blir mer enhetliga och välstrukturerade.

Sammanfattning

En stor del av kraven från verksamheten på ett IT-system utgörs av olika typer av regler. Händelser som inträffar i verksamheten måste uppfylla en mängd regler - både sådana som är bestämda av företaget och sådana som följer av lagar och branschnormer. Händelserna representeras som transaktioner till IT-system och där måste reglerna testas. Om de bryts måste systemet reagera. Andra regler beskriver härledningar av relationer eller beräkningar av värden. Reglerna skall gälla i alla system i företaget och bör därför samlas på ett ställe och i sådan form att de är tillgängliga för alla i verksamheten som har anledning att utforma dem eller följa dem. För att alla skall kunna förstå dem så måste de vara uttryckta i naturligt språk t ex på svenska eller engelska. Beskrivs inte reglerna på ett någorlunda enhetligt sätt kan samma regel finnas i många varianter vilket gör de svåra att hantera.
När man utformar regler så upptäcker man snart att det är helt avgörande att man har klara begrepp och lämpliga termer för dem. Har man diffusa termer och begrepp så får man oklara regler.
Vad är då regler egentligen och hur skall man analysera och utforma dem? Det har visat sig att begreppet regel har en komplex struktur, men har ändå samtidigt en omfattande tillämpning i företag och samhälle. Kursen ger dig en beskrivning av viktiga egenskaper hos regler på ett systematiskt och schematiskt sätt så att du förstår vad de egentligen är. Det ger dig en bättre möjlighet att formulera dem på ett bra sätt. Det är nyttigt i sig, men kan man också få en samlad beskrivning av företagets regler som alla kan förstå så får man ut en ännu större nytta. Har man sedan en koppling mellan reglerna i regelboken och deras implementering i olika delsystem och program som bygger upp IT-systemen så kan man även snabba upp och effektivisera förvaltningen av systemen.
 
I princip alla inom verksamhet och IT som är intresserad av ordning reda bland termer och begrepp och som vill veta hur man hanterar och utformar regler på ett effektivt sätt.

Introduktion

 • Termer
 • Begrepp
 • Vikten av begrepp

Struktureringsnivåer för information och regler

 • Logiska struktureringsnivån
 • Verksamhetens objektstruktur
  • Begreppsmodell
  • Informationsmodell
  • Datamodell
  • Navigation i modeller

Beslutstabeller

 • Effektivt medel för beskrivning av regler
 • Struktur
 • Användbarhet

Språklig utformning av informationstyper och regler

 • Naturligt språk som t ex engelska och svenska
 • Struktur
 • Språkkomponenter
 • Formulera regler enhetligt
 • Mallar – hur kan de hjälpa mig
 • Öka förståelsen av regler och information inom verksamheten

Regelmotorer

 • Verktyg
  • Processa regler snabbt
  • Nya verktyg vs traditionella
  • Fördelar och nackdelar
 • Programtyper
 • Krav som ställs på regler vid utformning med hjälp av en regelmotor
 • Kostnader
 • Grundprinciper för användning av regelmotorer

Arbetet med regler och begrepp

 • Hur ska jag lägga upp arbetet på bästa sätt
 • Regelteam
  • Vad är det
  • Hur upprättar jag det
  • Samarbeta på ett positivt sätt med traditionella utvecklingsteam på ett agilt sätt

Analys av regler och begrepp

 • Vilka struktureringsnivåer behövs för att analysera en viss regel med tillhörande begrepp
 • Vilka analysmodeller behövs

Formulering av regler

 • Hur används olika språkkomponenter i naturligt språk vid beskrivning av information och regler
 • Beskrivning av information med så kallade faktamodeller
 • Hur formuleras regler med hjälp av naturligt språk
 • Användning av mallar

Sammanfattning och avslutning

 • Tips inför framtiden
Under kursen varvas teori med olika praktiska övningar.

 Lärare

Thorsten Karlsson
Thorsten har lång erfarenhet av att verka inom gränslandet mellan verksamhet och IT, både i linjeroller och som konsult. Han har under åren skaffat sig en stor praktisk och teoretisk kunskap hur man skapar IT-stöd som verkligen gör att företag kan skapa affärsvärde på ett effektivt sätt. Thorsten har relevant akademisk utbildning med en utökad civilekonomsinriktning, men även akademisk utbildning inom områdena informationsbehandling och matematik. Under flera år har Thorsten arbetat med agil utveckling inom området modellering av regler och begrepp. Han har även kunskaper inom områden som Business Process Management (BPM), Enterprise Architecture (EA) och Service Oriented Architecture (SOA). Thorsten har också tagit fram en metodik för att ge Scrum-team bättre förutsättningar genom ett förberedande ”verksamhets-Scrum”.
Kursen kräver inga speciella förkunskaper, men den är främst tänkt för dem som i verksamheten eller inom IT har arbetat med sådant som ställer krav på väldefinierade begrepp och som arbetar med att anpassa sin organisation till de allt ökade kraven på reglering av verksamheten som kommer både internt ifrån och från det omgivande samhället.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega