startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

25-26 maj
14-15 sep
11-12 okt
29-30 nov
19-20 jan
22-23 feb
25-26 apr
2-3 juni
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Denna kurs ger dig verktygen för att leverera kreativa och strukturerade möten som är användbara för alla typer av organisationer och företag.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
25-26 maj
14-15 sep
11-12 okt
29-30 nov
19-20 jan
22-23 feb
25-26 apr
2-3 juni
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Med kunskaper och nya färdigheter i facilitering kommer du att: vara bättre på att leda en grupp mötesdeltagare mot förväntat resultat/mål, kunna tillämpa flera kraftfulla verktyg och tekniker som skapar hög delaktighet bland mötesdeltagarna, vara bättre på att använda frågor som stimulerar tänkandet och hjälper gruppen att hitta sitt svar, kunna hantera beteenden som kan få oönskade konsekvenser för mötet, kunna skapa och bevara ett positivt mötesklimat och kunna skapa förtroende framför varje grupp från att du inleder mötet till mötets slut.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till alla som vill bli bättre på att leda grupper i produktiva workshops och arbetsmöten.

Exempel på personer som bör delta är projektledare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, affärsutvecklare, team facilitator, systemutvecklare, gruppledare och chefer.

Kursen är mycket lämplig för dig som vill utveckla dina färdigheter i facilitering och ta rollen som facilitator.

 Sammanfattning

Vi har alltfler möten för att planera, bygga relationer, lösa problem, .... Listan av möten tar aldrig slut.. I rollen som mötesledare/facilitator vill du känna dig tryggare i rollen att leda och vara bättre förberedd på vad som kan hända under ett möte. Som en del av denna trygghet vill du ha tillgång till olika verktyg som passar i olika sammanhang. Workshops/arbetsmöten kan användas i många situationer, t ex när: - nya arbetssätt ska införas - det är aktuellt att sätta mål - processer ska byggas eller utvecklas - riskanalys i samband med projekt ska genomföras - kravdokument för produkter och system ska tas fram - idéer och förslag från många medarbetare ska inhämtas - problem behöver lösas - relationer ska byggas - förslag ska utvärderas - handlingsplaner ska tas fram, med mera. Vi ser en utveckling där uppgifter har blivit så komplexa att det inte går att lösa på egen hand. Många viktiga beslut är så viktiga att konsensus är nödvändigt. Svåra frågor behöver ventileras i grupp. Detta och mycket annat driver utvecklingen till att allt fler workshops/arbetsmöten måste genomföras effektivt.

Under kursen kommer du att få prova på flera kraftfulla verktyg. De kan bli en del av din verktygslåda. Du kommer att få lära dig hur man på bästa sätt använder verktygen så att mötesdeltagarna arbetar effektivt tillsammans så att bästa möjliga resultat nås. Du behöver veta vad du kan göra för att forma gruppens beteende.

Denna efterfrågade tvådagarskurs vänder sig till dig som behöver fungerande verktyg och tekniker för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten användbara för alla typer av organisationer.

I kursmaterialet ingår "Utvecklingsloggen", ett verktyg baserat på 7 steg för framgångsrik facilitering. Med loggen som grund tar du dig vidare till nästa utvecklingsnivå. Du får bevis på din kompetens att leda grupper i möten.

 Övningar

I kursen används praktiska övningar varvade med teori. Tyngdpunkten ligger på de praktiska övningarna där du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten.

 Lärare

Pernilla  Silfverhjelm
Pernilla Silfverhjelm arbetar sedan många år som utbildare, ledarutvecklare och senior organisationskonsult i företag och offentlig förvaltning. Hon utbildar i ledarskap och kommunikation och modererar evenemang och workshops. Hon har utbildat och konsultat i många olika typer av branscher, som IKEA, Skanska, Regeringskansliet, Scania, JM, ISS Facility services, Deloitte, Grant Thornton, Skolverket och många fler. Pernilla sitter också i juryn för Stora Talarpriset.

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Att leda workshops och arbetsmöten

 • Mötesledaren/facilitatorn, roll och ansvar
 • Facilitering, ditt ledarskap
 • Att få de bästa ideérna från var och en
 • Skapa struktur i gruppens samspel

Planera, genomföra och följa upp workshops/arbetsmöten

 • Checklista till hjälp i dina förberedelser
 • Mötesrummet – praktiska förutsättningar för ett lyckat resultat
 • Agendan och protokollet
 • Mötets syfte och förväntade resultat
 • Vad skapar samspel och gruppdynamik?
 • Deltagarnas roll och ansvar för mötets innehåll
 • Vem sätter upp mötesreglerna?
 • Vilka verktyg passar bäst för uppgiften?
 • Vilka frågor väcker intresse och stimulerar tänkandet?
 • Beteende som kan få oönskade konsekvenser för mötet.
 • Mitt kroppsspråk – vad ska jag tänka på?
 • Vad gör jag för att hjälpa gruppen att fatta rätt beslut?
 • Utvärdering av mötet – nödvändigt om mötena ska bli allt bättre

Verktyg och tekniker, exempel som tas upp under kursen

 • Frågetekniker, vad ska jag fråga och när?
 • Lyssnartekniker, att inbjuda till dialog
 • Brainstormning i små och stora grupper
 • Bikupan – så tar du udden av dominanta deltagare
 • N/3, när alla ska rösta snabbt och effektivt
 • Problemlösaren – orsak-symtom-verkan-åtgärd
 • Hjälper och stjälper, att åstadkomma förändring
 • Gallerivandringen, ett smart sätt att hantera stora grupper
 • Synergigruppen, när flera frågor ska tacklas i en större grupp
 • Ambivalentkorset, när ett nytt arbetssätt ska införas
 • Intressentkartan, ett multiverktyg
 • Integrering av ny ledare eller gruppmedlem
 • Farhågor och förhoppningar, nedskärningar på gång
 • Problem och outnyttjade möjligheter – i relationer och leveranser
 • Beslutsmatrisen, hjälper gruppen att ta rätt beslut

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss