NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agil Kravledning och Kravhantering

Efter denna kurs vet du hur man går från kostnadsfokusering till värdebaserad produktutveckling. Vi går igenom vilka värdeaspekter som är viktigast för en viss produkt vid en viss tidpunkt.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskap och verktyg för att stärka din organisation genom en effektiv och värdebaserad kravledning. Du har också utvecklat en förståelse för kravarbetets viktiga koppling till värdekoncept för kundens-, teknikens-, innovationens- och infrastrukturens perspektiv, samt hur du får alla i din organisation att aktivt jobba mot samma värdefokus.

Sammanfattning

För att kunna gå från kostnadsfokuserad till värdebaserad produktutveckling och uppköp är det centralt att alla i en organisation är överens om vad ”värde” innebär. Vilka typer av värde finns? Vilka värdeaspekter är viktigast för en viss produkt vid en viss tidpunkt? En gemensam värdevy är kritisk för att kunna välja och prioritera funktionalitet och kvalité både vid utveckling och uppköp av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Tyvärr är vi alldeles för bra på att estimera och fokusera på kostnad – något som per definition är meningslöst utan värde.
Kursen baseras på värdenedbrytningen beskriven i the (Software) Value Map™ (SVM). SVM är utvecklat och förfinat av industritillämpade forskare på Blekinge Tekniska Högskola i nära samarbete med ett dussin företag i över fem års tid. Värdedetaljering och användning av SVM har visat ha signifikant positiv effekt för bland annat val och prioritering av krav operativt, men möjliggör även att länka strategiska mål till operativa dagliga beslut.
SVM är en detaljerad nedbrytning av 58 viktiga värdeaspekter – som tar hänsyn till externa kundcentrerade värdeaspekter, men även interna affärsmässiga och tekniska värdeaspekter så som förebyggande av teknisk skuld och arkitekturiella aspekter. Genom SVM kan du:
1. Få en översikt av konceptet “värde” och definiera dina värdebehov,
2. Identifiera nya värdeaspekter som kan vara centrala för din organisation och produkt,
3. Skapa små och praktiska *värdemönster* som kan användas för val och prioritering av funktionalitet och produkter,
4. Jämföra och homogenisera team genom gemensam värdevy,
5. Använda kritiska värdeaspekter som input till ert strategiska arbete i produktplanering,
6. Koppla produktstrategier till operative projektbeslut genom värdeestimat,
7. Få preemptiv kontroll av olika typer av teknisk skuld,
8. En detaljerad och explicit vy av “värde” är en förutsättning för att en organisation ska kunna vara Agil och/eller Lean,
9. Ta fram olika värdemönster för olika roller och vyer i din organisation,
10. Rollbaserade värdemönster och värdeanalys är ett kraftfullt verktyg för kommunikation och analys av alternativ (krav), …och mycket mer.
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med kravledning, kravhantering, produktplanering, produktledning, affärsanalys, eller beställare/upphandlare av mjukvaruintensiva system/produkter. Kursens breda tillämpningsområde gör att även projektledare, utvecklare samt processansvariga har stor nytta av kursens innehåll.

Översikt

 • Introduktion till värde som koncept
 • Introduktion till marknadsdriven produktledning och kravhantering
 • Värdebaserad produktutveckling introduktion
 • Agile och Lean och relation till Värde och Waste

Value Map.

 • Detaljering av värdeperspektiv
 • Detaljering och genomgång av värdeaspekter per värdeperspektiv
 • Exempeldrivna definitioner och förklaringar
 • Introduktion till online verktyget med personligt konto. Online verktyget är kostnadsfritt för dig som deltar på kursen.

Praktisk användning av Value Map

 • Skapande av ”värdemönster” per roll och produkt
 • Rollbaserad värdeprioritering
 • Prioritering och val med hjälp av värdeaspekter
 • Värdevisualisering - jämför krav eller roller
 • Koppla mål och strategier till värde och värde till mål och strategier
 • ”Hur” - Introduktion av värdefokus på ditt företag

Praktiska övningar

 • Varje deltagare får tillgång till verktyg och skapar sina egna värdemönster
 • Varje deltagare får genomgång och rådgivning kring utvalda värdeaspekter

 Lärare

Dr.Tony Gorschek
Tony är mjukvaruingenjör i grunden med över 15 års erfarenhet av produktutveckling, kravhantering och produktledning. Sedan 2006 jobbar han som Professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola Sedan 2000 har han grundat fem bolag som utvecklat innovativa produkter och teknik. Idag jobbar Tony och hans team jobbar med praktiskt problemlösning tillsammans med ett dussintal företag över hela världen i områden från produktledning och kravhantering till testautomation och sökbaserad programvaruteknik. Tony är en grundande medlem av IREB/ISPMA och jobbar med att utveckla pragmatiska metoder/modeller/processer/tekniker för utveckling, evolution och införskaffning av mjukvaruintensiva produkter. De senaste åren har Tony fokuserat på Real Lean samt Värde-baserad produktutveckling och hjälper företag att förbättra sina utvecklingsprocesser och tekniker. Nytänkande och väl beprövade arbetssätt och modeller härstammar ifrån forskningsprojekt vars resultat överförts till verkliga företag och förfinats över produktgenerationer.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega