NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Systemförvaltning 2022 - Konferens

Quality Hotel Globe, Stockholm, 6-7 december 2022

Årets största konferens inom Systemförvaltning är tillbaka för tioende året! Konferensen har med drygt 1600 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud. Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner brett över förvaltningsområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, DevOps, AI och förvaltning, IoT, Agil förvaltning, Governance, applikationssäkerhet och många fler. Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet förvaltning av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till IT-chefer, beslutsfattare, beställare av IT-system, IT-arkitekter, systemförvaltare, testledare, testare, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, support- och servicetekniker, systemutvecklare m.m.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Välkommen att delta och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program

Dag 1: 6 dec 2022


08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Vad är informationsförvalting och hur kan det få fart på förvaltningen av systemstöd och förbättra verksamhetens processer.
 • Vad är bakgrunden och idén till att jobba med informationsförvaltning
 • En arbetsmodell - byte av perspektiv
 • Hur har vi gjort det här ute i verkligheten
 • Vilka slutsatser kan vi dra av att använda informationsförvaltning tillsammans med klassisk systemförvaltning
Andreas Norman, META affärsstödsutveckling & Torbjörn Sundborg, SISAB Skolfastigheter

10.40 Kaffepaus

11.00
 • En agil resa mot infrastruktur i molnet (en historia från verkligheten)
 • Hur skapar vi goda förutsättningar för våra DevOps-team
 • Krävs Kubernetes för DevOps?
 • Strategier för migrering till molnet
 • Känslig data i molnet - Vem är ansvarig
 • Lärdomar och exempel från verkligheten
Anders Lundsgård, Team Lundsgård

11.45
 • När grävmaskinen är en applikation i systemparken – vad innebär det
 • Varför är Cybersäkerhet så viktigt när du använder IoT (Internet of Things)
 • Vilka teknologitrender ser vi inom operativ IT och hur påverkar det förvaltningen
 • Hur kan vi identifiera Cybersäkerhetshot inom operativ IT - Metoder och teknik att hantera hoten
 • Teori och metoder för att hantera ökade risker
 • 6 saker ni bör göra nästa vecka
 • Praktiska exempel och erfarenheter
 • Exempel från Boliden
Göran Kördel, Boliden

12.30 Lunch

13.30
 • Vilka centrala begrepp och förhållningssätt inom styrning och ledning kopplat till olika metoder och verksamheter finns det
 • Vilka är de viktigaste komponenterna och förutsättningarna för att skapa en god förvaltningsstruktur och -kultur
 • Syftet med att styra och följa upp, mäta och följa upp
 • Mätning och uppföljning genom olika typer av avtal, t.ex. SLA:er
 • Hur man hanterar hanteringen av leverantörer baserat på tjänster, ekonomi och kvalitet
 • Hur man lyckas man bäst med att nå verksamhetens övergripande strategi och hur man kan sätta ihop en Governance som täcker helheten från vision till operativ implementering
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

14.15
 • Blir en organisation gladare av agila team – vad har vi lärt oss
 • Hur man i en it-verksamhet kan få fungerande utvecklingsprojekt och teknisk livscykelhantering med agila team.
 • Hur blir agila team effektiva
 • Kan agila team vara något för hela verksamheten eller bara för IT organisationen
 • Vilka roller och vilka arbetsuppgifter passar i de agila teamen
 • Praktiska exempel och lärdomar av mångårigt arbete med agila team
Tony Godin, Standard Solutions Group

14.45 Kaffepaus

15.15
 • AI är ordet på allas läppar men att få i gång det och få full nytta av det är utmanande
 • Varför är AI viktigt för systemförvaltningen – från Digitaliserad till datadriven
 • Konkreta och praktiska råd om hur du som jobbar inom Systemförvaltning och IT bör agera för att bidra aktivt i din organisations AI-utveckling
 • 6 konkreta punkter att fokusera på
 • Vilka förändringar kommer AI att medföra
Claes Orsholm, Savantic & Anders Barnå, Unicus

16.00 Avslutning av konferensdagen

Dag 2: 7 dec 2022


09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Är det dags att sluta lyssna på vad slutanvändarna säger och börja förstå vad de menar
 • Hur och när vet vi att vi har lyckats skapa något som levererar värde till verksamheten
 • Finns det ett magiskt recept för att gå mellan kravställning och implementation
 • Hur ska/kan vi kommunicera våra behov och önskningar på ett sätt som säkerställer att vi "får som vi vill"
 • Varför är det oftast utbildningen av slutanvändarna som hamnar sist i listan
 • Exempel och tips
Roger Thyrell, Siemens Digital Industries Software

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Förbättring kräver största support från högsta ledningen. Vilken taktik kan man använda för att få med sig beslutsfattarna
 • Från reaktiv förvaltning mot proaktiv förvaltning till ständiga förbättringar
 • IT Förvaltning och företagsledning- hur synkar man ihop dem
 • Processtyrd organisation en katalysator för att skapa förbättring
 • Molnets påverkan på förbättring av Systemförvaltningen
 • Sourcing för framgångsrik förbättring - praktiska exempel
 • Tips och erfarenheter från en förbättringsresa inom förvaltningen
Viktor Laszlo, Devfinity

11.40
 • Alla pratar om att världen rör sig snabbare och att vi måste hänga med för att ha en chans.
 • Man driver agila projekt, man inför Scrum och man pratar om time to market. Utvecklingsteam blir frontlinjen för det nya arbetssättet.
 • I bästa fall sprinklar man agilt arbetssätt även på andra delar av verksamheten. Man tillsätter människor som är kunniga i metodik, man inför nya processer och sen börjar pratet: ”Agilt funkar inte”
 • Varför är det så svårt att nå de önskade resultaten?
 • Här kommer vi titta på den mest utelämnade, men samtidigt viktigaste, komponenten; Människan.
 • Det är människan som kommer uppleva en förändring. Det är människan som ”måste” ändra på något, och det är till slut människan som många gånger gör så att vi faller på repet trots alla verktyg, system och ramverk
Örjan Kihlbaum, Efftre

12.20 Lunch

13.20
 • Många organisationer brottas med gamla system som är och kommer att förbli helt centrala många år framöver men där gammalt arbetssätt fortfarande lever kvar
 • Hur tog vi verksamhetskritiska system hos en global aktör in i en ny era
 • Hur använde vi automation, DevSecOps och datadriven kvalitetsäkring för att genomföra förändringen
 • Hur fick vi ner ledtiderna på minst 9 månader till några dagar ibland timmar
 • On-prem till en hybridmodell med multi-cloud native- vad är det
 • Praktiska exempel och fallgropar från en förbättringsresa
Joakim Lindbom, Capgemini

14.00
 • Hur värdesätter man ett förvaltningsobjekt i en verksamhet
 • Hur översätts affärsstrategier och mål till operativa förvaltningsåtgärder
 • Budget och styrning – ett samspel mellan verksamhet och förvaltning- hur lyckas man
 • Teknikutveckling vs. Teknikskuld- hur hanterar vi det
 • Hur arbetar vi löpande med säkerhet av våra system
 • Regulatoriska krav
 • Helhetssyn – det magiska ordet
 • Exempel och tips på hur man kan arbeta verksamhetsnära och skapa en systemförvaltning som är en tydligare del av verksamheten
Lars Simonsson, Cegal

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Det blir bara stjärnor när jag skall skriva in lösenordet
 • Ett socialt liv - Var kan jag ladda ner det
 • Tryck valfri tangent för att fortsätta eller någon annan tangent för att avsluta
 • Delningsekonomin: redan Roy och Roger som hade en Mac ihop
 • Och hur man säger ifrån på Skypen
Ronn Elfors Lipsker, Addq

16.00 Avslutning och sammanfattning av konferensen


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Systemförvaltning 2022 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Systemförvaltning 2022 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 10950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Andreas Norman, META affärsstödsutveckling
Andreas, verksamhetskonsult på Meta fastighetsadministration som brinner för informationsförvaltning.

Torbjörn Sundborg, SISAB Skolfastigheter
Torbjörn har arbetat i IT branschen sen slutet på 80-talet och med systemförvaltning i över 20 år. Han har både praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av såväl agila som traditionella systemförvaltningar baserade på pm3, itm5, ITIL etc och har verkat i flera olika roller och ansvar. Torbjörn arbetar aktivt med att anpassa systemförvaltningen till digitaliseringens utmaningar och är en uppskattad talare inom systemförvaltning och IT styrning.

Anders Lundsgård, Team Lundsgård
Anders arbetar som Cloud Solutions Architect och hjälper organisationer att skala, säkra och öka utvecklarnas produktivitet. Han är en erfaren utvecklare med 10+ års passion för att implementera DevOps-metoder på stora och medelstora företag. Anders är också en erfaren talare som gärna delar med sig internationellt om DevOps och Cloud äventyr.

Göran Kördel, Boliden
Göran är CIO för Boliden och har bred erfarenhet av att leda stora IT-organisationer genom komplexa förändringar; från strategi, via implementering till hållbar affärsverksamhet. Göran är duktig på att skapa ett helhetsperspektiv, struktur och goda förutsättningar för genomförande

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Tony Godin, Standard Solutions Group
Tony arbetar som gruppchef för systemutveckling och test på SSG – Standard Solution Group. Han har tidigare jobbat som chef, utvecklingsledare och metodutvecklare för systemutveckling och ITIL på bl.a. SPV, CSN och Försäkringskassan. Tony har erfarenhet av införande och tillämpning av agila och traditionella arbetssätt inom systemutvecklingsområdet.

Anders Barnå, Unicus
Anders Barnå är civilekonomen som blev VD i IT-konsultbranschen. Efter många år som VD i kände Anders att han behövde något mer, något annorlunda och då dök Unicus upp. Unicus är ett bolag där samtliga konsulter som anställs har diagnosen ASD/Aspergers syndrom.

Claes Orsholm, Savantic
Claes är doktor inom fysik och VD på företagaet Savantic. Claes brinner för AI och har lett och deltagit i flera avancerade forsknings- och utvecklingsprojekt inom maskininlärning, beräkningsfysik, bildanalys, dataanalys och simuleringar.

Roger Thyrell, Siemens Digital Industries Software
Roger jobbar hårt för att få sin omgivning att hålla med om att ett IT-system är ett stöd, inte en lösning i sig. Oftast i sin nordiska roll som Presales Solutions Consultant på Siemens Digital Industries Solutions i Mölndal. Han har investerat mer än tjugo år i att ta fram processförbättringar, mallar och tillvägagångssätt, bland annat för att se till att kunna leverera de system/applikationer och tjänster som IT annars förväntas uppfinna på egen hand. Exempel på branscher han jobbat inom är medicinteknik, forskning, kommunikation, försvars- och bilindustrin.

Viktor Laszlo, Devfinity
Viktor har i mer än 19 års tid jobbat som expert inom testautomatisering och kravhantering, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvarutestningen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Han har även omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering. Under de senaste åren har test av säkerhet varit i fokus. Viktor är en välkänd presentatör, talare och utbildare.

Örjan Kihlbaum, Efftre
Örjan är konsult och möter ofta organisationer mitt i, eller i början av, en förändring. Han arbetar ofta i roller som projektledare eller förändringsledare, både inom agilt och klassiskt vattenfall. Örjan har arbetet både små och stora organisationer inom flera områden och har sett samma utmaning på nästan alla platser. Den stora utmaningen med att uppnå värde. Idag arbetar Örjan närmast med att driva förändringsinitiativ i två olika uppdrag. Ett inom ITSM och det andra inom agilt arbetessätt

Joakim Lindbom, Capgemini
Joakim började leverera IT-lösningar som 13-åring, har jobbat med i stort sett alla aspekter av IT sedan dess. Han har jobbat med de flesta stora tekniska paradigmer och kom tidigt in på storskaliga lösningar i större företag och då primärt integrationsfrågeställningar. Han var en av dem som i mitten av 90-talet införde IT-arkitektur och senare Enterprise Architecture i Sverige, är nu Certified Enterprise Architect sedan en massa år. Idag är Joakim Vice President för Capgemini Sverige.

Lars Simonsson, Cegal
Lars har mer är 30 års erfarenhet av projektledning, förvaltningsledning och verksamhetsutveckling. Min nuvarande roll är att leda och utveckla enheten ”IT Governance” inom Cegal Sverige. Lars är en van talare och brinner för att minska klyftorna mellan verksamhet och IT (som tyvärr fortfarande finns kvar)

Ronn Elfors Lipsker, Addq
De senaste 20 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning, Ronn har en bakgrund som skådespelare, standup och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFIs konferenser.