startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Systemförvaltning 2018 – i en era av Digitalisering

Välkommen till konferensen
Systemförvaltning 2018 – i en era av Digitalisering

Quality Hotel Globe, Stockholm,
4-5 december 2018

Ta Ta del av intressanta föredrag med föredragshållare från både den offentliga- och den privata sektorn. Lyssna på föredrag om Systemförvaltning och Innovation, Förvaltning 3.0, Förvaltning av AI, Continuous Delivery, Säkerhetsbevisning, Life Cycle Management, PM3 och ITSM, framtidens systemförvaltare och mycket mer.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att veta mer om trender och framtid samt ta del av intressanta case, undersökningar och best-practices inom systemförvaltning.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till IT-chefer, beslutsfattare, beställare av IT-system, IT-arkitekter, systemförvaltare, testledare, testare, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, support- och servicetekniker, systemutvecklare m.m.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Välkommen att delta och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 4 dec 2018


08.30 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Den pågående digitaliseringen håller på att förändra vårt synsätt på IT och vad som är möjligt
 • Innovation och nya tekniska möjligheter gör att vi ser ett nytt landskap med system och digitala tjänster växa fram runt våra affärssystem
 • Vilka faktorer driver utvecklingen av hanteringen av våra affärssystem
 • Hur påverkar AI, Machine learning och Robotics vår vardag och förändrar det vårt förhållningssätt till att använda, äga och förvalta IT-system
 • Praktiska exempel från verkligheten
Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Metoder och modeller vill väl men fungerar olika bra i olika organisationer
 • Vilken metod passar var och hur kan man kombinera modellerna
 • Olika exempel på arbetssätt inom systemförvaltning som fungerat mer och mindre bra
 • Tips och reflektion på vägen
Eleonore Hammare, D-data

11.45
 • Vad är AI idag och hur kan ett implementerat AI-system se ut i förvaltning idag
 • Hur skiljer sig förvaltning av en AI-lösning från förvaltning av andra IT-lösningar
 • Hur kan AI inlemmas i en befintlig förvaltning
 • Risker och utmaningar med AI i förvaltningsläge
 • Framgångsfaktorer för AI i förvaltning
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Joakim Ström & Catharina Zetterberg, Aregab

12.30 Lunch

13.30
 • Finns det någon plats längre för förvaltningsledning i en värld med fokus på agil utveckling i högt tempo
 • Eller är förvaltningsledning tillsammans med förvaltningsmodeller dömda att gå under som dinosaurierna
 • Eller finns det ett värde i att ha vidmakthållande och utveckling i balans och se efter sina investeringar
 • Kanske framtiden redan är här
Torbjörn Sundborg, Relestor

14.00
 • Varför ska man arbeta med Continuous Delivery (CD)
 • Hur gjorde vi när vi implementerade det på Scania
 • Varför CD är nyckeln till nöjda kunder
 • Vad behöver organisationen ha för kultur för att uppnå CD
 • Vilken typ av teamkonstellation lyckas bäst med CD
 • 7 principer för att uppnå CD: Micro services - Continuous Integration - Pipeline automation - A/B test - Feature toggles - Blue-Green deployment - Canary releases - Bygg det kunden vill ha baserat på real data
 • Scanias resa med CD och DevOps
Afshin Mohammadi, Scania

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Vad är ett agilt mindset och hur kan det hjälpa team att verkligen leverera värde
 • Hur kunde detta mindset användas även under förvaltning
 • Hur kunde teamet behållas och användas samtidigt som förvaltning fortlöper
 • Visualisering, Continuous Delivery och automatiska tester- en nyckel till framgång
 • Praktiska exempel från Stålindustrin på SSAB
Peter Sandberg, LearingWell

16.00 Avslutning av konferensdagen

Dag 2: 5 dec 2018


09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Förvaltning idag och utmaningar inom förvaltningsområdet
 • Fyra trender: Långsiktigt vs Kortsiktigt - Strukturellt vs Flexibelt - Tryggt vs Innovativt - Komplext vs Enkelt
 • Vikten av att minimera antalet modeller och börja tänka själv istället
 • Sluta bygga nya strukturer, förändra de som finns istället
 • Hur man ökar förmågan att förändras och komma i mål med beslut och planer
 • Hur man tydliggör mål, styrning av IT och fattar besluten så nära verksamheten som möjligt
 • Tankar för att lyckas med ett införande
Ulf Myrberg, BiTA

10.40 Kafferast med fika

11.00
 • Varför behövde vi och ville vi göra en förändringsresa
 • Hinder och fallgropar för förändring inom systemförvaltning
 • Systemförvaltning av CAD system- hur förbättrade vi vår vardag
 • Agila värderingar- en viktig del i förbättringsresan
 • Agilitet och starka team- nyckeln till framgång
 • Praktiska exempel och tips för lyckad förbättringsresa
Rickard Normark, Combitech

11.40
 • När människor riskerar att skadas eller dö krävs en hög säkerhetsbevisning i vår förvaltning av IT-system
 • Vad är säkerhetsbevisning och hur tillämpas den under utveckling och förvaltning
 • Hur kan man samla in underlag och klassificera så att säkerhetsbevisningen byggs upp på ett riktigt och tillämpbart sätt
 • Hur kan säkerhetsbevisningen vidmakthållas under produktens hela livscykel
 • Praktiska erfarenheter och lärdomar från bland annat Stockholms Tunnelbana
Ulf Söderholm, Objektfabriken

12.20 Lunch

13.15
 • Ständig förändring och utveckling ger kreativitet och innovation men också fler incidenter
 • 80% av alla incidenter skapas av IT själva
 • Hur kan man förhindra undermåligt införda förändringar
 • 65% av all tid läggs på oplanerat arbete
 • Hur kan Change management bidra till en mer strukturerad förändringsprocess och öka förtroendet för IT
 • Praktiska exempel och erfarenheter från bilindustrin
Klas Caesar, Larsson & Co

14.00
 • Vad är LCM – Life Cycle Management och vem berör det
 • Life Cycle Management har blivit ett alltmer populärt angreppssätt inom systemutveckling och -förvaltning - hur påverkar det oss
 • Hur flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel kring programvaruleverans struktureras och effektiviseras
 • Hur ska man kvalitetssäkra faser i LCM för att nå ett optimalt resultat - och veta hur det går
 • Praktiska exempel, erfarenheter och tips kring LCM och förvaltning
Fredrik Carlemalm, NCP No Common People

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Hur säkerställer man att system som lämnas över till förvaltning är rätt beställda och förvaltningsbara
 • Förvaltning i en tid av ständig förändring
 • Hur förvaltar vi en ny företagskultur
 • Tips och exempel
Pablo Garcia, Quality Point

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen
Daniel Thall, NFI Competence


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Systemförvaltning 2018 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:30 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:00 dag ett och cirka 15:45 dag två.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Systemförvaltning 2018 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Jonas Andersson, HerbertNathan & Co
Jonas Andersson har 30 års erfarenhet av affärssystem och har medverkat som konsult och rådgivare i fler än 400 upphandlingar och installationer i många olika branscher. Jonas är VD för den svenska verksamheten inom HerbertNathan & Co och ansvarar för företagets marknadsanalyser. Han är en ofta anlitad föreläsare inom näringsliv och högskola och har publicerat många artiklar och bloggar om affärssystem.

Eleonore Hammare, D-data
VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft.

Joakim Ström, Aregab
Joakim har en teknisk bakgrund och gedigen erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling, både som konsult och i olika linjebefattningar. Han har mångårig erfarenhet av att etablera portfölj- och förvaltningsstyrningsmodeller i större organisationer samt av rollen som förvaltningsledare.

Catharina Zetterberg, Aregab
Catharina är en senior projektledare med bred erfarenhet av projekt inom många olika teknikområden och branscher med tyngdpunkt inom digitala kanaler, analytics, BI, DW och på senare tid AI där hon ser stora potentialer för utveckling för både organisation och individ. AI som förlängning av den mänskliga förmågan.

Torbjörn Sundborg, Relestor
Torbjörn har arbetat i IT branschen sen slutet på 80-talet och med systemförvaltning i över 20 år. Han har både praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av såväl agila som traditionella systemförvaltningar baserade på pm3, itm5, ITIL etc och har verkat i flera olika roller och ansvar. Torbjörn arbetar aktivt med att anpassa systemförvaltningen till digitaliseringens utmaningar och är en uppskattad talare inom systemförvaltning och IT styrning.

Afshin Mohammadi, Scania
Afshin Mohammadi har arbetat inom IT i 17 år, senaste fem åren som konsult. Afshin arbetar med metod och processer och införande av DevOps kulturen i olika organisationer, den senaste på Scania IT där han coachat utvecklingsteamen i etableringen av DevOps och Continuous Delivery processerna. Afshin har även arbetat några år som senior Configuration Manager i en traditionell förvaltningsgrupp med fokus på kvalité i release processen.

Peter Sandberg, LearingWell
Peter arbetar som Agil Coach på konsultföretaget LearningWell. Han har över 10 års erfarenhet inom testområdet från flera olika branscher. Han brinner för att få teamen att fokusera på att leverera värde och att ha kul genom att fokusera på ett agilt mindset snarare än en process eller ett ramverk

Ulf Myrberg, BiTA
Ulf Myrberg har varit verksam inom IT Service Managementområdet i mer än 25 år. Han är en erkänd profil på den internationella arenan inom IT Service Management-området och sitter bland annat med i itSMF:s internationella styrelse. I sin konsultroll arbetar Ulf med rådgivning och kvalitetssäkringar inom IT-organisationer, både inom privat och offentlig sektor, och deras sätt att effektivisera, förvaltningsetablera och kundorientera IT-leveransen, samt andra styrnings- och ledningsfrågor.

Rickard Normark, Combitech
Rickard har arbetat inom Saab-koncernen sedan 2008. Sedan 2011 är han på Combitech. Rickard började med applikationstestning, metodikutveckling och därefter provat på olika ledarroller innan han blev förvaltningsledare.

Ulf Söderholm, Objektfabriken
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare och kravhanterare. Förutom att jobba i nyckelroller i olika utvecklingsprojekt har Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processer och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean och Kanban.

Klas Caesar, Larsson & Co
Klas är en mycket erfaren ledare och verksamhetskonsult med lång och praktisk erfarenhet inom verksamhetsutveckling, projektledning samt som föreläsare, utbildare och han har arbetat mycket med att införa förändringar i organisationer. Han har erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och är van vid att arbeta med kartläggning av verksamheter och processer.

Fredrik Carlemalm, NCP No Common People
Fredrik har jobbat med test och kvalitetssäkring i över 25 år, främst i roller som Quality Controller, testansvarig eller testledare i större projekt.

Pablo Garcia, Quality Point
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss