startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Välkommen till konferensen
Testforum 2021

Hilton Slussen, Stockholm,
19-20 oktober 2021

Välkommen till Testforum 2021! Årets största konferens inom Test av IT-system är tillbaka för 15:e året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela testområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, AI och ML testning, Offshoring av test, kvalitetscoachning, test in Security Development process och många fler.

OBS! Det kommer vara extrainsatta åtgärder när det gäller genomförandet av konferensen utifrån nuvarande restriktioner. För att säkerställa att alla deltagare känner sig så bekväma som möjligt, så är antalet platser till konferensen reducerade. Det kommer erbjudas 100 konferensplatser (normalt 300 platser) till konferensen. Deltagarna kommer att sitta på varannan stol och hålla minst 1,5 meters avstånd. Fikat kommer delas upp i olika fikastationer för att undvika trängsel. Lunchen kommer att avnjutas sittandes och all mat och dryck serveras till bords. Det kommer att sitta max 8 personer vid samma bord. Utöver dessa åtgärder har Hilton utökade hygienrutiner när det gäller städning, handsprit etc.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet Test av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Arbetar du med eller berörs du av test av IT-system skall du absolut inte missa Testforum 2021. Konferensen vänders sig till dig som är testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, IT-arkitekt, systemägare, produktägare, förvaltningsansvarig, beställare av IT-system m.fl.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vi kan utlova rikligt med inspiration och nytänk under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 19 okt 2021


08.30 Inregistrering startar

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Att bygga, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext
 • Alla vill ha bättre produkter snabbare till kund, till både lägre kostnad och lägre risk
 • Hur testar vi IT-system med morgondagens förändrade förutsättningar
 • Hur hanterar vi föränderlighet i kombination med komplexitet
 • Går det att öka hastigheten och samtidigt minska både kostnad och risk
 • På vilket vis behöver vi tänka nytt när det gäller test
Viktor Laszlo, Devfinity

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Various stakeholders have various perspectives over the same artefacts
 • The ultimate goal of any team is a 'Feature Complete' form all aspects
 • How can we reduce waste and increase efficiency when working in the development lifecycle
 • The value of building a trustworthy relationship throughout the development cycle
 • Deliver FAST, BREAK NOTHING – is it possible
 • Lessons learned along the way
Syed Shah, iZettle

11.45
 • Vi tittar på några intressanta katastrofer och ser om vi kan hitta likheter bland orsakerna bakom
 • ”Jag följde bara order” - Vad är vårt ansvar som individer, team och organisationer
 • Kan man ta sig från testarens ansvar till allas ansvar – utan att fastna i Ingens ansvar
 • Vad finns det för etiska grundregler att förhålla sig till
Lena Pejgan Wiberg, Mentimeter

12.30 Lunch

13.30
 • Erfarenheter från att jobba med forskning inom mjukvarutest
 • En inblick i vad akademin forskar på när det kommer till test av AI och ML
 • Utmaningar inom industrin rörande AI och ML baserat på djupintervjuer med personer inom främst fordonsindustrin
 • Personliga reflektioner kring framtidens testning
 • Kommande forskningsprojekt
Martin Karsberg, Infotiv

14.15
 • Offshoring av test kan sänka kostnader för enIT verksamhet men mycket kan också gå fel. Följa med Nobias resa på hur de löste sina problem och fått nytt liv i offshoring inom test.
 • Nobia är en ledande köksspecialist - hur jobbar man med kvalitetssäkring kring ett tiotals inspirationswebbsajter i epiServer för att kunna locka flera konsumenter till butikerna
 • Hur skapar man ett testautomatiseringsramverk som kombinerar UX/UI validering med funktionstestning - Var, hur och när
 • Erfarenheter, framgångsfaktorer och tips när man omorganiserar en testorganisation
Yan Liljegren, Nobia

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Test kom innan utveckling!
 • Berättelsen kring en tidsresande testare
 • Var testaren befinner sig idag
 • Drömmer testare om automatiska tester
 • Vad betyder shift-left för oss testare
 • Hur vi blir den superhjälte vi faktsikt är!
Mattias Hedman, Cybercom

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 20 okt 2021


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Design och kvalitet – hur kan och bör dessa områden samarbeta
 • Hur kopplar vi definitionen av design ihop med definitionen av kvalitet
 • ”First shitty draft”- hur man kommer igång
 • Effektiva modeller och verktyg - Double diamond, kundresekartan, Trigger material m m
 • Exempel på praktiska modeller
Chris Hofstetter, InUse

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Cyberattacker och lagstiftning, som t.ex. NIS direktivet, gör att organisationer behöver skapa en Security Development Life Cycle (SDLC)
 • Lärdomar från bank och finans visar att utan en strukturerad process kan man som leverantör fastna i steget av att ta sig igenom penetrationstester och mer avancerade säkerhetsgranskningar. Säkerhetsleverantörer har tom gått i konkurs för att de inte varit förberedda.
 • Erfarenheter från en SDLC skapad för mobil, server och lösningnivå från en produkt med 100 banker och finansiella institut, som kunder visar att kvalitets- och säkerhetstester och verktyg kan göra stor skillnad och skapa affärsnytta
 • Genomgång av Code Coverage, Statisk och Dynamisk analys som tillsammans med en hotmodelleringsprocess samverkar för att ha få buggar och ta sig igenom säkerhetsgranskningar
John Karman, Squeed

11.00
 • I det nya digitala landskapet är testledarens roll viktigare än någonsin
 • Hur har testrollen förändrats när arbetet går från en mer formell struktur till en mer informell struktur
 • Kan man förena testning och coaching i sitt dagliga arbete
 • Hur ska organisationen konkret arbeta för att leverera system med rätt kvalitet
 • Praktiska tips och lärdomar från verkligheten
Eva Holmquist, Sogeti

11.45 Lunch

12.45
 • Genom åren har det funnits många sätt att jobba med test och kvalitetsförbättringar
 • Modern Testing Principles hjälper till med detta i den moderna världen
 • Vilka är de och vad betyder de egentligen - hur och varför kom de till
 • Hur kan vi använda dem i vårt dagliga arbete
 • Sist av allt, är de verkligen lika bra som skivat bröd
Johan Ström, TIBCO Software

13.30
 • Testautomatisering inom små vs stora organisationer
 • Centraliserad testgrupp vs testare som del av utvecklingsteamen
 • Samarbete mellan testautomatiserare utöver teamgränserna
 • Hur kvalitetssäkrar vi testkoden
 • Fler källor av testkod
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med Testautomatisering
Fredrik Mellgren, Regent

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Vi har nu pratat om att testaren behöver bli kvalitetscoach i 7år, eller mer,
 • Blev det som vi trodde gör 7år sedan
 • Finns det kvalitetscoacher och är kvalitetscoach ett vedertaget begrepp
 • Hur ser rollen ut idag och vad gör en kvalitetscoach 2020
 • Vad har vi för erfarenheter, när funkar kvalitetscoacher och när fungerar det inte
 • Vilka organisationer behöver kvalitetscoacher
 • Vilken kompetens behöver en kvalitetscoach ha
 • Kommer det finnas kvalitetscoacher 2027 och vad gör de då i sådana fall
Jonas Hermansson, IT-huset

15.45 Konferensen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Testforum 2021 genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Testforum 2021 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 10950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Viktor Laszlo, Devfinity
Viktor har i mer än 19 års tid jobbat som expert inom testautomatisering, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvarutestningen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Han har även omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering. Viktor är en van presentatör, talare och utbildare.

Syed Shah, iZettle
Syed Shah is a test and product specialist at iZettle. He has broad practical and research experience in software quality. He holds a PhD in software quality and has published various articles on software quality and testing. Syed has helped many organisations managing tests and developing effective test processes.

Lena Pejgan Wiberg, Mentimeter
Lena har arbetat i IT-branschen sedan 1999 där hon startade sin karriär som utvecklare. Testning och krav har alltid varit en stor del av Lenas jobb och 2009 beslutade hon att ta steget till att testa på heltid och sedan dess är test något som fångade hennes hjärta. Under det senaste decenniet har Lena haft de flesta roller relaterade till testning och nu även till ledarskapet. Lena är en passionerad lärare, mentor och talare som älskar mönster, visuella modeller och kontinuerlig förbättring.

Martin Karsberg, Infotiv
Martin Karsberg från Infotiv lever i testvärldens frontlinje. Med två decenniers yrkesverksamhet inom testning har Martin stora kunskaper att dela med sig av. Martin har under sina år haft förmånen att delta i testprojekt inom flera olika industrigrenar, från fordonsindustrin till försvarsindustrin och telekombranschen. Idag är Martin senior testare på på Infotiv Test & Development och undervisar även på högskolenivå inom området mjukvarutest.

Yan Liljegren, Nobia
Yan har idag rollen som QA manager på Nobia. Han är en teknisk fysiker från Uppsala och har jobbat inom mjukvarutestning på olika nivåer sedan 2004. I grunden är Yan en passionerade testare som också har lett testarbetet och byggt testautomatiseringsramverk för flera större organisationer, som Daniel Wellington, H&M, Arbetsförmedling, Rikspolisstyrelsen, Tele2, Discovery, Bonnier Broadcasting. Yan brinner också för är att kunna hjälpa IT verksamheter uppnå sina mål med hög kvalitet redan från början istället för omfattande manuell testning i slutet.

Mattias Hedman, Cybercom
Mattias är en erfaren testare och testledare som nyfiket verkar för att testare ska få det bättre och ett roligare jobb.

Chris Hofstetter, InUse
Chris Hofstetter är en flitigt anlitad föreläsare inom kravhantering och test av digitala system. Chris värnar om ständigt lärande och bjuder gärna in publiken under sina föreläsningar för att tillsammans komma fram till nya insikter.

John Karman, Squeed
John är utbildad på Chalmers och har en bakgrund som it-utvecklare. John arbetar idag som affärsområdeschef för Squeed Studio-outsourcing-erbjudandet och har bred erfarenhet av Product management och Servicedesign området. John har arbetat med test inom it-säkerhet och har en gedigen erfarenhet av säkerhetsprocesser. John utbildar på fritiden i japansk kampsport som heter Bujinkan Budo Taijutsu. Om det är lite tid över gillar han också att spela datorspel, köra RC-bilar och försöka lära sig att spela piano.

Eva Holmquist, Sogeti
I det nya digitala landskapet är testledarens roll viktigare än någonsin Hur har testrollen förändrats när arbetet går från en mer formell struktur till en mer informell struktur Kan man förena testning och coaching i sitt dagliga arbete Hur ska organisationen konkret arbeta för att leverera system med rätt kvalitet Praktiska tips och lärdomar från verkligheten

Johan Ström, TIBCO Software
Johan har jobbat med systemutveckling och kvalitetssäkring i över 15 år och har under den tiden haft de flesta roller som utvecklare, testare, testledare, scrum master, produktägare. De senaste åren har fokus varit på förändringsledning och processförändringar för att förbättra kvalitén på den levererade produkten.

Fredrik Mellgren, Regent
Fredrik är en erfaren testarkitekt, mentor, kursinstruktör och talare. Han startade som utvecklare och specialiserade sig snart i testautomation och har nu i många år arbetat med att skapa och underhålla testramar, automatiserade tester och kontinuerliga integrationsmiljöer i olika projekt. Han brinner för att dela med sig av sin kunskap och insikter genom att hålla kurser och föresläsa.

Jonas Hermansson, IT-huset
Jonas började arbeta med kvalitetssäkring och test 1994 och är specialiserad på agilt införande, agila arbetsätt, testorganisation, teststrategi och kravhantering. Han brukar numera kalla mig kvalitetscoach och är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss