startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
12-13 sep
4-5 nov
12-13 dec
20-21 feb
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Portfölj, program och projektstyrning i praktiken

Portfölj, program och projektstyrning i praktiken

Portfölj, program och projektstyrning i praktiken
Denna kurs hjälper dig att framgångsrikt prioritera och välja ut projekt som ska genomföras. Du lär dig också att planera och styra resurser till rätt projekt samt hur de löpande projekten ska rapporteras.
Kurstillfällen
12-13 sep
4-5 nov
12-13 dec
20-21 feb
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen har du lärt dig vad ett projektkontor är och hur man etablerar denna funktion i en verksamhet.
Du har också lärt dig olika metoder för urval och prioriteringar mellan projekt och hur man skapar en projektportfölj som är anpassad till verksamhetens övergripande mål och strategier.
Under kursen får du möjlighet att titta olika metoder att genomföra uppföljningsmöten, så kallade PULS-möten.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projekt- och programledare, portföljansvariga och projektkontorschefer samt alla som genom sin funktion har ansvar för prioritering och styrning av projekt på en ledningsnivå.

 Sammanfattning

Projekt utgör en allt större del av verksamheten inom företag och organisationer och allt fler etablerar projektkontor för att stödja projekten och ge ledningen ett effektivt beslutstöd. Portföljstyrning är inte en teknisk lösning, utan ett övergripande synsätt på hur man ska hantera projekt och resurser inom en hel verksamhet eller enhet. Med projektportfölj menas vanligtvis alla projekt som genomförs i en organisation. För att idag vara framgångsrik och behålla sin konkurrenskraft är det därför nödvändigt att kunna prioritera och välja ut projekt som ska genomföras och att planera och styra resurser till rätt projekt. Detta är syftet med projektstyrning och portföljhanteringen. Ett projektkontor kan ha många olika uppgifter allt från att samordna och följa upp pågående projekt till att ge praktiskt stöd till såväl projektbeställare som projektledare. Vanligtvis är det projektkontoret som förvaltar den projektmodell som ska tillämpas i verksamhetens projekt. Det finns ett stort utbud av verktyg som stödjer hanteringen av portföljen. I kursen behandlas vad man bör tänka på när man väljer verktyg för uppföljning och rapportering av projekten i portföljen.

Denna kurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Övningar

Vi varvar teori och övningar

 Lärare

Bo Tonnquist
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Projektkontor

 • Vad är ett projektkontor
 • Projektkontorets roll i verksamheten
 • Verksamhetens övergripande mål och strategier
 • Olika funktioner som ett projektkontor kan ha

Projektportfölj

 • Vad är en projektportfölj
 • Skillnaden mellan projekt, program och portfölj
 • Portfölj på verksamhets- respektive enhetsnivå
 • Att ha rätt projekt i portföljen
 • Synliggöra och realisera nyttoeffekter
 • Grunderna för resurshantering

Portföljhantering

 • Kriterier för att välja och prioritera projekt
 • Balansera portföljen – strategi, värde, risker
 • Rapportera och visualisera projektstatus
 • Genomföra PULS-möten
 • Vilka ska deltaga på PULS-möten

Projektmognad

 • Vad menas med projektmognad
 • Verksamhetens förmåga att genomföra projekt
 • Hur man mäter projektmognaden
 • Verksamhetsprocesser som berörs
 • Mätetal för projekt, program och portfölj

Etablera ett projektkontor

 • Drivkrafter för förändringar
 • Kontorets organisatoriska placering
 • Förutsättningar och krav på organisationen
 • Intressenterna och deras förväntningar
 • Bemanning av projektkontoret
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Nyttotrealisering

Avslutning & sammanfattning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss