NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Informationsbehandling med SQL är fördjupningskursen för dig som vill lära dig mer om hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursen tar upp de fördjupade möjligheter som krävs för att lösa avancerade problem.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna fördjupningskurs i SQL har du erhållit fördjupade kunskaper i språket SQL, med målet att de inhämtade kunskaperna direkt kan omsättas i praktiken. Du kommer att kunna sammanställa rapporter utifrån den information som finns i databasen samt kunna lösa avancerade problem som kan uppstå under arbetets gång.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som idag används vid kommunikation med relationsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett och möjligheterna är mycket omfattande.
Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha fördjupade kunskaper inom SQL för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.
Informationsbehandling med SQL är fördjupningskursen för dig som vill lära dig mer om hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursen tar upp de fördjupade möjligheter som krävs för att lösa avancerade problem. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig vara sig du arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabashanterare.
Denna fördjupningskurs tar vid där "Informationsbehandling med SQL - Grundkurs" slutar.
Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs vänder sig till dig som är programmerare, systemutvecklare, databasadministratör eller om du av annan anledning behöver goda detaljkunskaper i SQL.

Förberedelser på datorn

 • Ny databas
 • Skapa data i databas
 • Skapa script
 • Kör på rätt databas

Join - den totala genomgången

 • Kopplingar
  • Skillnad Koppling-Relation
  • Relation
  • Korskoppling (Kartesisk produkt)
 • Inner join
 • Outer join
 • Left outer join
 • Right outer join
 • Self join
 • Non equi join
 • Full outer join
 • Join mellan 3 tabeller
 • Med och utan villkor
 • ANSI standard
 • Exists
 • Cross/outer apply
 • Unpivot

SELECT

 • CASE
  • Case i SAS
 • TOP
 • DISTINCT
 • ALL/DISTINCT
 • UNION
  • Exempel
  • Minus
 • INTERSECT
 • Deriverade tabeller
 • Alternativa syntaxer: Paging, IN, Between
  • Paging
  • IN
  • Between
 • Transaktioner och dirty reads
  • BEGIN TRANSACTION
  • Taktik
  • Commit
  • Rollback
  • Dirty Read

Gruppering

 • GROUP BY
 • Having
 • GROUP BY med villkor
 • Superaggregat - ROLLUP
 • Kombinerad summering - CUBE
 • Over, Partition, Row_number och rank

INSERT

 • Överföring av data mellan tabeller
  • INSERT med underfråga
  • Syntax
  • INSERT utan kolumnangivelse
  • Regler för INSERT- och SELECT-satser
 • Att skapa nya tabeller utifrån data

UPDATE

 • Hämta data från andra tabeller
 • JOIN i samband med uppdatering

DELETE

 • JOIN i samband med uppdatering

Subqueries

 • Vid SELECT, UPDATE och INSERT
  • Taktik vid underfråga
  • Underfråga
  • Underfråga och funktion
  • Växelverkande underfråga
  • Underfråga vid Update
  • Underfråga vid Insert
  • EXISTS
 • Vid datajämförelser

Prestanda och indexering

 • Indextyper
  • Användning Index
  • Sammansatt Index
  • Att skapa index grafiskt i SQL Server
 • Vikten av indexering
 • Tankar kring prestanda
  • Prestanda i SQL

Inbäddad SQL

 • Vad är DAO/ADO
  • Database/connectionobjektet
  • Recordsetobjektet
 • Komma igång
  • Installera DAO/ADO-biblioteken
  • Koden som bäddar in
 • Svårigheter vid inbäddning
  • Hur kolla att vi får rätt kod
  • Felmeddelanden
  • Enkelfnuttsproblematik
 • Möjligheter vid inbäddning
  • Slutanvändarapplikationer
  • Fånga en rad i taget
  • Gränssnitt via Office
  • Kör en Stored Procedure från Office

Sammanfattning och avslutning

Du ska ha grundläggande kunskaper i språket SQL, motsvarande kursen Informationsbehandling med SQL - Grundkurs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?