NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Datamodellering - introduktion

Lär dig att avbilda en datamodell till en fullt normaliserad logisk databas. Efter kursen kommer du att kunna tolka en datamodell och aktivt delta i arbetet med att ta fram nya modeller.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha erhållit goda kunskaper för vad som menas med datamodellering och hur denna teknik kan utnyttjas i praktiken. Du ska ha fått en förståelse för och kunna tillämpa datamodellering i samband med informationssökning i stora databaser.

Sammanfattning

Har du undrat över hur det egentligen fungerar när du ska söka efter information i en databas? Vad är det som gör att du enkelt och smidigt kan söka efter det du behöver få veta? Vad innebär egentligen datamodellering? Då är detta kursen för dig.
Att förstå grunderna och principerna för datamodellering är värdefullt för dig som kommer i kontakt med informationssökning i databaser eftersom datamodellen ligger till grund för hur innehållet i databasen struktureras.
Under denna kurs kommer du att få lära dig vad datamodellering är och hur det fungerar. Du kommer att lära dig vilka steg som ingår i den konceptuella datamodelleringen. Kursledaren lägger stor vikt vid att du ska lära dig hur du avbildar en datamodell till en fullt normaliserad logisk databas. Efter kursen kommer du att kunna tolka en datamodell och aktivt delta i arbetet med att ta fram nya modeller.
Kursen riktar sig till dig som vill få en samlad överblick av datamodellering och hur denna teknik kan utnyttjas i praktiken.

Inledning

 • Introduktion
 • Vad är datamodellering?
 • Varför behövs datamodellering?
 • Termer

Konceptuell datamodellering

 • Arbetsstegen vid konceptuell datamodellering
 • Syfte med modelleringen
 • Beskrivning av datamodellen
 • Effekten av datamodelleringen
 • Vem använder konceptuell datamodellering
 • Termer som används i modelleringen

Notation

 • Notation som beskrivning av en konceptuell datamodell
  • Objekt
  • Attribut
  • Relationer
 • Beskrivning av många till många-relationer
 • Flerställiga relationer
 • Villkor på relationer
 • Stegvis tolkning av en relation
 • Exempel på relationslinjer
 • Super- och subobjekt
 • Objekt som relaterar till sig själv
 • Sammanfattning och arbetsgången

Avbildning av datamodellen till tabeller

 • Inledning
 • Skapande av den fysiska datamodellen
 • Att avbilda datamodellen till tabeller:
  • Objekt
  • Attribut
  • Relationer
 • Definition av nyckelbegrepp
  • Kandidatnycklar
  • Primärnycklar
  • Alternativnycklar
 • Främmande nycklar
 • Beskrivning av tabeller

Normalisering - strukturering av data

 • Regler för normalisering
 • 1:a normalformen
 • 2:a normalformen
 • 3:e normalformen
 • Denormalisering

Mer om avbildning av datamodellen

 • Nedbrytning
 • Segmentering
 • Redundans
 • Integritet
 • Objektintegritet
 • Referensintegritet
 • Konsistens

Sammanfattning

 • Repetition och genomgång av arbetsfaserna
Under kursen kommer du att få träna på de olika delarna inom datamodellering för att ge dig en fördjupad förståelse i ämnet. Kursen är praktiskt inriktad med ett flertal mindre övningar.
Allmänna kunskaper om informationssystem är en fördel. I övrigt krävs inga speciella kunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?